Wednesday, 5 October 2011

Kisah Nabi Hud (2)

Nabi Hud adalah nabi yang sabar, santun juga tegas dan cerdas. Beliau diutus untuk berdakwash ditengah-tengah umat yang derhaka kepada Allah. Dakwahnya bertujuan bagi menegakkan syariat Allah dan menyedarkan kaum Ad supaya menyembah Allah dan bukan menyembah patung berhala. Namun sayang, niat baik Nabi Hud untuk menyedarkan kaumnya kembali ke jalan Allah, dibalas dengan umpat keji, cemuhan serta hinaan dari kaumnya.

Cemuhan tersebut dinyatakan didalam surah al-A'raaf, ayat 65-66:-
" Dan (kami telah mengutus) kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Hud berkata, ' Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?'

Pemimpin-pemimpin kafir dari kaumnya berkata, ' Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta.'"


Bukan setakat menghina Nabi Hud bahkan mereka mencabar kewibawaan Nabi Hud sebagai utusan dari Allah. seperti yang dinyatakan di dalam surah al-ah Qaf, ayat 21-22)
"Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khuatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, ' Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari (menyembah) tuhan-tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.'"

Kerana sifat derhaka mereka itu, Allah telah menurunkan azab dalam bentuk kemarau panjang selama 3 tahun lamanya. Kemarai itu menyebabkan tanah menjadi tandus, air sungai kering, tanaman dan haiwan ternakan binasa (mati). Walaupun mereka diazab dengan kemarau panjang itu, kaum Ad tetap berbuat maksiat dan dosa. Malah mereka semakin kerap menyembah berhala-berhala tersebut dan berdoa meminta hujan kepada berhala sembahan mereka itu.

Dalam kesusuahan itu, Nabi Hud tetap menyeru kaumnya dengan sabar supaya segera memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat dan mengharapkan nikmat-Nya berupa hujan dan kesuburan. Tetapi mereka ingkar kepada seruan dan peringatan Nabi Hud, malah mereka menentang Nabi Hud. Hanya segelintir sahaja dari mereka yang menggunakan akal mereka dan kemudiannya beriman kepada Allah.

Akhirnya, kaum Ad juga turut menerima nasib yang sama seperti kaum Nabi Nuh. Allah menurunkan azab yang sangat keras dan pedih dalam bentuk angin kencang yang sangat dingin selama 8 hari 7 malam. Angin yang dingin itu meluluhkan bangunan kaum Ad yang megah , kukuh serta tinggi. Seiring dengan itu, ada yang mati ditimpa bangunan yang roboh, ada yang mati  kerana angin yang sejuk itu membekukan darah sehingga tulang dan otot menjadi rapuh serta hancur.

Begitu juga perihalnya dengan jaiwan-haiwan ternakan yang mati seperti serbuk kayu yang hancur. Semuanya musnah bersama kaum Ad yang derhaka kepada Allah. Hal ini seperti dirman Allah didalam surah az- Zariyat, ayat 41-42:-
" Dan juga pada (kisah) Ad ketika kami mengirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk"

Juga surah al-Ankabut, ayat 38:-
" Dan(juga) kaum Ad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalang mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam."

Demikianlah Alah mengazab dan mendatangkan azab kepada kaum yang mendustakan rasul yang diutuskan kepada mereka (Nabi Hud). Sebelum terjadinya angin kencang itu, Nabi Hud bersama-sama dengan pengikutnya pergi menyelamatkan diri ke Hadramaut.

No comments:

Post a Comment